ข้อมูลการใส่ราคา PROXY BID

การใส่ราคา PROXY BID ทำได้โดยใส่ราคาใน "รายการประมูลออนไลน์" หรือ "แฟกซ์แอปพลิเคชัน" ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น

ระยะเวลารับมอบฉันทะ

เริ่ม

6/22(วันพุธ)

จบ

6/28(วันอังคาร)
7:30(Japan time)

ทำการใส่ราคา Proxy Bid ออนไลน์

กรุณาเสนอราคาจากรายการประมูล

รายการประมูล

เสนอราคา PROXY BID ทางแฟกซ์

กรุณาส่งแบบเสนอราคามาทางแฟกซ์

แบบเสนอราคา หมายเลขแฟกซ์

03-4570-5276