โปรดเลือกวิธีที่คุณต้องการเข้าร่วมประมูล

ร่วมประมูลครั้งแรก? คลิกที่นี่

เยี่ยมชมและร่วมประมูล

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมสถานที่จัดงานนาริตะ

Access

ร่วมประมูลออนไลน์

การแข่งประมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

คลิกที่นี่เพื่อสมัครประมูลออนไลน์ Goofee-Bid

กำลังเตรียมการ

Proxy-bid

คลิกที่นี่เพื่อใส่ราคา Proxy Bid ก่อนเริ่มประมูล

กำลังเตรียมการ

เบี้ยประมูล

ผู้ชนะการประมูลผ่านGoofee-bid หรือ Proxy Bid ต้องชำระเบี้ยประมูล 20,000 เยนต่อล็อต แต่จะไม่เก็บจากผู้ประมูลที่เข้าประมูลในลานนาริตะ

ข้อมูล

ที่ตั้ง
T.H.I.Corp. Yokohama Auction center

Because we will hold Video auction, all deliveries and collection of machines will
not be available on 26th May. We apologize for the inconvenience.

วันสิ้นสุดการประมูล
วันชำระเงิน 3rd June(Fri)
วันรับเครื่องจักรที่ซื้อ 31st May(Tue)
วันสุดท้ายของการรับเครื่องจักรที่ซื้อ9th June(Thu)