โปรดเลือกวิธีที่คุณต้องการเข้าร่วมประมูล

ร่วมประมูลครั้งแรก? คลิกที่นี่

เยี่ยมชมและร่วมประมูล

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมสถานที่จัดงานนาริตะ

กำลังมา

ร่วมประมูลออนไลน์

การแข่งประมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

คลิกที่นี่เพื่อสมัครประมูลออนไลน์ Goofee-Bid

กำลังมา

Proxy Bid

คลิกที่นี่เพื่อใส่ราคา Proxy Bid ก่อนเริ่มประมูล

กำลังมา

เบี้ยประมูล

ผู้ชนะการประมูลผ่านGoofee-bid หรือ Proxy Bid ต้องชำระเบี้ยประมูล 10,000 เยนต่อล็อต แต่จะไม่เก็บจากผู้ประมูลที่เข้าประมูลในลานนาริตะ

วันสิ้นสุดการประมูล
วันชำระเงิน 5th July(Wed)
วันรับเครื่องจักรที่ซื้อ 30th June(Fri)
วันสุดท้ายของการรับเครื่องจักรที่ซื้อ11th July(Tue)