The PremierParade in Narita

20 tháng 2(Thứ 2)

Danh sách tạm thời hiện đã có sẵn

Narita

20 (thứ 2) tháng 2

Vui lòng chọn cách bạn muốn tham gia

Lần đầu tiên tham gia? Nhấn vào đây

Ghé thăm và tham gia

Nhấn vào đây để đăng ký trước và đến tham quan địa điểm tại Narita

Đăng ký trước để đến tham gia

Tham gia trực tuyến

Đấu thầu trực tuyến theo thời gian thực tế

Trial bid : 16th Feb. (Thu)16:00-17:00

Goofee-Bid

Đấu bằng proxy-bid

Nhấn vào đây để đặt giá thầu proxy trước khi cuộc đấu giá bắt đầu

Sắp có

Phí đấu thầu

10.000 JPY cho mỗi LOT sẽ cộng thêm cho người chiến thắng khi đấu bằng Goofee bid hoặc Proxy-bid để làm chi phí đấu thầu. Phí này sẽ không bị tính cho những khách hàng đến mua hàng và đấu trực tiếp tại Narita.

Thông tin

Vị trí
T.H.I.Corp. Narita Machine center
Lịch trình xe buýt
Thông tin về xe buýt đấu giá Parade
T.H.I. Khách sạn liên kết
Danh sách các khách sạn liên kết
Thời hạn Thanh toán, nhận xe
Thời hạn thanh toán1st Mar.(Wed)
Thời gian đến nhận máy đã mua24th Feb.(Fri)
Thời hạn nhận máy đã mua7th Mar.(Tue)