Bạn cũng có thể đặt giá thầu trực tuyến trong thời gian thực với Goofee-Bid tại các cuộc đấu giá theo phong cách địa điểm của chúng tôi. Hướng dẫn về cách đăng ký có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc có thể được gửi qua email.

Cách đăng ký Goofee-Bid

Để sử dụng Goofee-Bid, bạn phải đăng ký thành viên của chúng tôi và chúng tôi yêu cầu mà bạn đã đạt được kỷ lục tại cuộc đấu giá THI trong quá khứ.

01Ứng dụng để sử dụng
Bạn sẽ có thể đăng ký Goofee-Bid khi cuộc đấu giá đến gần.
02Hoàn thành biểu mẫu yêu cầu Goofee-Bid
Nhập địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký của bạn, sau đó nhấn nút "Goofee One Day Password".
03Yêu cầu của bạn đã được gửi đi
Khi yêu cầu của bạn đã được gửi đi, màn hình sẽ thay đổi. Bạn cũng sẽ nhận được một email thông báo việc đăng ký Goofee của bạn đã hoàn tất, vì vậy hãy kiểm tra nó.
Mật khẩu Goofee One Day sẽ được gửi qua email vào ngày đấu giá khoảng 2 giờ trước thời gian bắt đầu
※ Tham gia thử nghiệm Goofee
Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra Goofee trước ngày đấu giá. Đấu giá thử nghiệm là để kiểm tra xem nó có hoạt động chính xác trên internet và máy tính của bạn hay không. Nếu bạn là người dùng lần đầu, hãy tham gia thử nghiệm Goofee. Xin vui lòng tham khảo lịch Đấu thử Goofee tại website và email của chúng tôi.

Cách đăng nhập vào Goofee-Bid

01Bắt đầu sử dụng Goofee-Bid
Tham gia từ trang "Tham gia trực tuyến"
02Đăng nhập Goofee-Bid
Nhập ID đăng nhập, Mật khẩu và Mật khẩu Goofee One Day của bạn vào biểu mẫu đăng nhập Chọn hộp "Tôi đã kiểm tra các điều khoản và điều kiện đặc biệt của Goofee-Bid", sau đó nhấp vào nút "Đăng nhập Goofee-Bid"
* Nếu lỗi hiển thị, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau.

Các câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá

 +81-45-508-2000 Giờ mở cửa: Các ngày trong tuần 9:00 sáng đến 17:00 chiều
03Khởi động Goofee Plus
Goofee Plus đang bắt đầu
Nếu bạn đang đăng nhập trong khi phiên đấu giá đang diễn ra, bạn sẽ có thể tham gia từ lô tiếp theo.

Hướng dẫn sử dụng Goofee Plus

01Đặt giá thầu bằng nút BID
Khi "BẮT ĐẦU" được hiển thị, đấu thầu đã bắt đầu. Nhấn nút ĐẤU THẦU để đấu giá.
Nếu giá thầu của người khác đã tham gia, hãy đảm bảo kiểm tra "Giá đấu thầu tiếp theo" khi đặt giá th
02Quyền đặt giá thầu thành công và đếm ngược
Nếu trong phần "Nhà thầu hàng đầu" hiển thị "BẠN" thì bạn hiện là người đặt giá thầu cao nhất và có quyền đặt giá thầu thành công.
Giá thầu sẽ đóng khi "COUNT DOWN" bằng 0, hãy cẩn thận.
03Đấu thầu thành công / Rút tiền
Khi hoàn tất "ĐẾM XUỐNG", giá thầu thành công sẽ được hiển thị. Nếu bạn có giá thầu chiến thắng, "YOU WIIN" sẽ được hiển thị. Nếu người khác có giá thầu chiến thắng, "SOLD" sẽ được hiển thị.
Nếu không có giá thầu nào được đặt hoặc giá khởi điểm không được đáp ứng, lô sẽ được rút và "Đã rút" sẽ được hiển thị.
Bạn là người đấu giá thành công Một người khác là người đấu giá thành công Khi một đơn vị được rút