The Premier
Video in Yokohama
12/15(Thứ 5) 11:00Start

Danh sách máy đã có Thông tin đấu giá

24/7Market

Máy mới được bổ sung! Bất cứ lúc nào

Bây giờ mở Thông tin đấu giá

AssetLine
Internet
Held in
December

Sắp có

Lịch đấu giá

The Premier
Parade in Narita

Đấu gía Parade tại Narita Yard.

Narita 2023/2/20(Thứ 2) Thông tin đấu giá

The Premier
Tender in Narita

Tại đấu giá này quý khách có thể kiểm tra tất cả các loại xe cơ giới được trưng bày tại bãi Narita.

Narita Held in Feb. 2023 Đang chuẩn bị

The Premier
Video in Yokohama

Đấu giá Video được tổ chức tại tại trụ sở chính ở Yokohama.

Yokohama2022/12/15(Thu) 11:00 Thông tin đấu giá

AssetLine
Internet

Đấu giá với các loại xe cơ giới được đặt trên khắp nước Nhật. Diễn ra trong 1 tuần.

Web Held in December Sắp có

24/7 Market
24/7 市場

Toàn những món hời! Đấu giá Tender dưới dạng bỏ thầu trên internet.

Web Newly added machines! Bây giờ mở

World Stock
World Stock List

Danh sách máy dành cho thị trường nước ngoài. Luôn luôn mở!

Web Đang chuẩn bị

Về AssetLine

AssetLine.com là một trang web Đấu giá trên internet, chuyên bán các thiết bị xây dựng đã qua sử dụng. Hầu hết các máy móc trên website đều được đánh giá một cách chuyên nghiệp và toàn diện, cung cấp cho người mua đầy đủ thông tin và có thể mua hàng đảm bảo an toàn mà không cần đến mua hàng trực tiếp


  • Facebook

  • Instagram

  • Twitter