AssetLine
Internet
19th~20th Nov.

List open 10/16(Mon)/12:00(JST) ข้อมูลการประมูล

The Premier
Parade in Narita
9/11(Sat)

วันตรวจสภาพเครื่องจักร: 11/9-11/10

เร็ว ๆ นี้ ข้อมูล

The Premier
Tender in Narita
held in
Nov.

เร็ว ๆ นี้

ตารางการประมูล

The Premier
Parade in Narita

การประมูลพาเหรดที่ลานนาริตะ

Narita 11/11(Sat) ข้อมูลกิจกรรม

The Premier
Tender in Narita

การประมูลแบบที่คุณสามารถเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้ที่ลานนาริตะ

Narita Held in Nov. กำลังเตรียมการ

The Premier
Video in Yokohama

การประมูลวิดิโอจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่โยโกฮาม่า

Yokohama กำลังเตรียมการ

AssetLine
Internet

ประมูลเครื่องจักรทั่วประเทศ เปิด/ปิดใน 1 อาทิตย์

Web 10/19(Thu) 9:00 ~10/20(Fri) 17:00 ข้อมูลกิจกรรม

24/7 Market
24/7 市場

ข้อเสนอสุดคุ้ม! การประมูลยื่นซองทางอินเทอร์เน็ต

Web Newly added machines! ข้อมูลกิจกรรม

World Stock
World Stock List

รายการขายของเครื่องจักรในต่างประเทศ เปิดตลอดเวลา!

Web กำลังเตรียมการ

無料査定サービスはこちら

เกี่ยวกับ AssetLine

AssetLine.com เป็นการประมูลเครื่องจักรก่อสร้างมือสองทางอินเทอร์เน็ต เครื่องจักรในเว็บได้ทำการตรวจสอบอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญจนผู้ซื้อมั่นใจแม้จะไม่ได้อยู่ที่ลาน


  • Facebook

  • Instagram

  • Twitter