AssetLine
Internet
4/25(Thu)~4/26(Fri)

List open 4/22(Mon) /12:00(JST) ข้อมูลการประมูล

The Premier
Video in Yokohama
5/23(Thu)

เร็ว ๆ นี้ ข้อมูลกิจกรรม

The Premier
Parade in Narita
6/21(Fri)6/22(Sat)

เร็ว ๆ นี้ ข้อมูล

The Premier
Tender in Narita
held in
June

เร็ว ๆ นี้ ข้อมูลกิจกรรม

ตารางการประมูล

The Premier
Parade in Narita

การประมูลพาเหรดที่ลานนาริตะ

Narita 6/21(Fri) - 6/22(Sat) ข้อมูลกิจกรรม

The Premier
Tender in Narita

การประมูลแบบที่คุณสามารถเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้ที่ลานนาริตะ

Narita Held in June ข้อมูลกิจกรรม

The Premier
Video in Yokohama

การประมูลวิดิโอจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่โยโกฮาม่า

Yokohama 5/23(Thu) ข้อมูลกิจกรรม

AssetLine
Internet

ประมูลเครื่องจักรทั่วประเทศ เปิด/ปิดใน 1 อาทิตย์

Web 4/25(Thu) 9:00 ~4/26(Fri) 17:00 ข้อมูลกิจกรรม

24/7 Market
24/7 市場

ข้อเสนอสุดคุ้ม! การประมูลยื่นซองทางอินเทอร์เน็ต

Web In Preparation

World Stock
World Stock List

รายการขายของเครื่องจักรในต่างประเทศ เปิดตลอดเวลา!

Web กำลังเตรียมการ

無料査定サービスはこちら

เกี่ยวกับ AssetLine

AssetLine.com เป็นการประมูลเครื่องจักรก่อสร้างมือสองทางอินเทอร์เน็ต เครื่องจักรในเว็บได้ทำการตรวจสอบอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญจนผู้ซื้อมั่นใจแม้จะไม่ได้อยู่ที่ลาน


  • Facebook

  • Instagram

  • X