The Premier
Video in Yokohama
12/15(วันพฤหัสบดี) 11:00Start

เปิดรายการ ข้อมูลกิจกรรม

24/7Market

เครื่องเข้าใหม่!

เปิดแล้ว! ข้อมูลกิจกรรม

AssetLine
Internet
held in
December

เร็ว ๆ นี้

ตารางการประมูล

The Premier
Parade in Narita

การประมูลพาเหรดที่ลานนาริตะ

Narita 2023/2/20(วันจันทร์) วันอังคาร

The Premier
Tender in Narita

การประมูลแบบที่คุณสามารถเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้ที่ลานนาริตะ

Narita Held in Feb.2023 กำลังเตรียมการ

The Premier
Video in Yokohama

การประมูลวิดิโอจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่โยโกฮาม่า

Yokohama12/15(วันพฤหัสบดี) 11:00 ข้อมูลกิจกรรม

AssetLine
Internet

ประมูลเครื่องจักรทั่วประเทศ เปิด/ปิดใน 1 อาทิตย์

Web Held in December กำลังเตรียมการ

24/7 Market
24/7 市場

ข้อเสนอสุดคุ้ม! การประมูลยื่นซองทางอินเทอร์เน็ต

Web Newly added machines! เปิดแล้ว

World Stock
World Stock List

รายการขายของเครื่องจักรในต่างประเทศ เปิดตลอดเวลา!

Web กำลังเตรียมการ

เกี่ยวกับ AssetLine

AssetLine.com เป็นการประมูลเครื่องจักรก่อสร้างมือสองทางอินเทอร์เน็ต เครื่องจักรในเว็บได้ทำการตรวจสอบอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญจนผู้ซื้อมั่นใจแม้จะไม่ได้อยู่ที่ลาน


  • Facebook

  • Instagram

  • Twitter